Вакуумен прекъсвач за високо напрежение/Външен автоматичен реклоузер