productnav

Осигурете от научноизследователска и развойна дейност, производство
продажби за интегрирани решения за автоматизация на захранването

Нашите основни продукти включват маслени силови трансформатори, сухи трансформатори, комбинирани подстанции
вътрешни и външни превключватели за високо напрежение, разпределителни уреди, оборудване за подстанции, силови трансформатори, предварително сглобени подстанции, CT, PT и др.
производство, инженеринг, строителство, въвеждане в експлоатация и финансови услуги.

ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктите и решенията се използват широко в областта на информацията и комуникацията, новата енергия,
строителство на недвижими имоти, електрическа мрежа, производство на електроенергия, промишлен контрол, промишлено строителство и други индустрии.